Ośrodki i instytucje, które pomagają w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych

Zwiększanie swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych jest obecnie bardzo istotnym czynnikiem. Jeśli pracownik chce utrzymać posadę na danym stanowisku czy też ją wzmocnić, to szkolenia i kursy są jedną z najlepszych metod na osiągnięcie tego.

Współczesny rynek pracy jest bardzo urozmaicony. To z jednej strony duża zaleta, a z drugiej może stanowić pewną przeszkodę. Istnieje szereg regionalnych placówek oraz ogólnopolskich instytucji, które pomagają osobom bezrobotnym oraz już pracującym w zwiększaniu kwalifikacji.

Dużym wsparciem jest tu Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który to przyznaje środki finansowe zarówno dla pracodawców jak i Urzędom Pracy (do rozdysponowania dla poszczególnych regionów i sektorów) na uzyskiwanie nowych umiejętności, takich jak np. uprawnienia sep. Jest on instytucją finansującą kształcenie ustawiczne (uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy związanej z pełnioną posadą) zarówno pracodawcy i kadry pracowników. Wysokość tej dotacji jest uzależniona od wielkości firmy. Pracodawca otrzymując takie dofinansowanie może przeznaczyć je na kursy oraz studia podyplomowe czy egzaminy.

Natomiast we wspomnianych już Urzędach Pracy istnieją także inne formy wsparcia. Są to m.in. staże, szkolenia i bony szkoleniowe, a także kursy. Mogą z nich skorzystać osoby szukające pracy oraz chcące się przekwalifikować.

Inną metodą są także ośrodki, które przeprowadzają szkolenia i kursy zawodowe zarówno na wniosek pracodawcy jak i indywidualne zapotrzebowania. A takie szkolenia mogą odbywać się z różnych dziedzin. Zarówno tych typowo „technicznych” i fizycznych po te umysłowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *